Δωρεά στο Νοσοκομείο “Η Σωτηρία”

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ευχαριστήρια επιστολή που λάβαμε από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία” για τη δωρεά που πραγματοποιήσαμε στο Νοσοκομείο.